Üldjuhend
Jüri duatlon
Toimumise aeg:
20. mai 2017
Toimumiskoht: Jüri
Võisltuskeskus: Jüri spordihoone läheduses (Laste tn 3)

Võistluse korraldaja: MTÜ TriSmile
Aadress: Sepa 24b, Tartu, 51013, Eesti
www.trismile.ee
Peakorraldaja: Ain-Alar Juhanson, tel: +372 53338272, e-mail: ain@trismile.ee
Peakohtunik: Eero Raudsepp, tel: +372 56473479, e-mail: eero.raudsepp@triatlon.ee

Eesti duatlonite KV II etapp
Jüri duatloni raames toimub Eesti duatloni karikavõistluste teine etapp
Eesti KV etappide juhend

Alaliit
Eesti Triatloni Liit
Aadress: Tabasalu pk. 85, Harku vald, Harju maakond, 76901, Eesti
www.triatlon.ee
E-mail: info@triatlon.ee

 Distantsid

 • start: 1 km jooksu, 4 km ratast, 0,5 km jooksu (lapsed C, D, E)
 • start: 2,5 km jooksu, 10 km ratast, 1,25 km jooksu (noored B, harrastajad)
 • start: 5 km jooksu, 20 km ratast, 2,5 km jooksu (noored A, juuniorid, N/M 20-80+, võistkonnad)

Vanusepiirangud

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanusegrupid. Alaealistel on vajalik vanema/eestkostja kirjalik nõusolek.

Võistluslitsents
Jüri duatlonil on kohustuslik Eesti Triatloni Liidu litsents kõigile individuaalvõistlejatele ja võistkondade ratturitele. Litsentsi omamine duatlonivõistlusel on hea rahvusvaheline tava, mille kaudu tagatakse litsentseeritud võistlejatele kindlustus raskete õnnetusjuhtumite korral võistluse ajal ja osalemisvõimalus karikasarja punktiarvestus.

Kui Sul ei ole kehtivat hooajalitsentsi, on võimalik osta ühepäevane litsents Eesti Triatloni Liidult võistluskeskusest.

Lähem info litsentside kohta Eesti Triatloni Liidult info@triatlon.ee.

Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks.

Vanuseklassid
Eraldi arvestus on meestele ja naistele, poistele ja tüdrukutele.

 • start
 1/4/0,5km

Lapsed E: sündinud 2008-2010 (Eesti KV)

Lapsed D: sündinud 2006-2007 (Eesti KV)

Lapsed C: sündinud 2004-2005 (Eesti KV)

 • start
 2,5/10/1,25km

Noored B: sündinud 2002-2003 (Eesti KV)

Harrastajad: sündinud 1997 ja varem

 • start
 5/20/2,5km

Noored A: sündinud 2000-2001 (Eesti KV)

Juuniorid: sündinud 1998-1999 (Eesti KV)

N/M 20-29: sündinud 1988–1997 (Eesti KV)
N/M 30-39: sündinud 1978–1987 (Eesti KV)
N/M 40-49: sündinud 1968-1977 (Eesti KV)
N/M 50-59: sündinud 1958-1967 (Eesti KV)
N/M 60-69: sündinud 1948-1957 (Eesti KV)
N/M 70-79: sündinud 1938-1947 (Eesti KV)
N/M 80+ : sündinud 1937 ja varem (Eesti KV)

Võistkonnad: meeskonnad, naiskonnad, segavõistkonnad

Registreerimine ja osalustasud
Eelregistreerida saab internetis Trismile kodulehel www.trismile.ee kuni kolmapäevani, 17. maini 2017!

Stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine toimub võistluskeskuses ajakavas märgitud aegadel, kõikidele distantsidele kuni 1 h enne vastavat starti. Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument.

Osaleja on kohustatud stardimaterjalide kättesaamisel nõustuma võistluse üldtingimuste ja vastutuse kokkuleppega ning need allkirjastama.

Osalustasud sisaldavad

 • professionaalset korraldust MTÜ TriSmile poolt
 • diplomit (elektrooniliselt allalaaditav)

 

Kuni 7.05.2017 8.05.-17.05.2017 Kohapeal 20. mai
1. start (1+4+0,5) 5 EUR 5 EUR 10 EUR
2. start (2,5+10+1,25) 15 EUR 20 EUR 30 EUR
3. start (5+20+2,5) 20 EUR 25 EUR 35 EUR
3. start (5+20+2,5) TIIM 50 EUR 60 EUR 80 EUR

Registreerimise kinnitus
Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtutasu arvutamisel.

 

Ajakava

Laupäev 20. mai
9.00-17.00 Võistluskeskus on avatud
9.00-14.00 Stardimaterjalide väljastamine (lõpetatakse tund enne vastavat starti)
10.00-10.45 Vahetusala avatud 1. start
10.45 1. stardi infokoosolek stardialas
11.00 1. START (lapsed C, D, E)
11.40-12.00 Vahetusala avatud 1. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks
12.00-12.45 Vahetusala avatud 2. start
12.45 2. stardi infokoosolek stardialas
13.00 2. START (noored B, harrastajad)
13.45-14.00 Vahetusala avatud 2. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks
14.00-14.45 Vahetusala avatud 3. start
14.45 3. stardi infokoosolek stardialas
15.00 3.  START (noored A, juuniorid, N/M 20-80+, võistkonnad)
16.40-17.10 Vahetusala avatud 3. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks
17.30 Autasustamine

 

Võistlusreeglid
Võistlustel kehtivad ITU reeglid (kättesaadavad siit) ja võistleja meelespea (kättesaadav siit). Registreerimisega aktsepteerib võistleja ITU reegleid ja võistleja meelespead. Lisaks kehtivad Eesti liikluseeskirjad. Osaleja järgib Maailma dopinguvastase koodeksi reegleid.

 

Tuulessõit
Tuulessõit on lubatud

 1. start 
1/4/0,5km

 

Tuulessõit on keelatud

 1. start2,5/10/1,25km
 2. start5/20/2,5km

Tuulessõidu tsoon on 10 m. Tuulessõitu kontrollivad võistluse kohtunikud. Tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa ajalise trahvi, mis tuleb rattaraja karistusalas ära kanda. Teistkordne tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa diskvalifitseerimise.

Võistlejate infokoosolek
Infokoosolek toimub 15 min enne igat lähet stardialas.

Võistluse kohtunikud
Eesti Triatloni Liit ja MTÜ TriSmile

Võistluste vahekohus
Protestid lahendab võistluse vahekohus, mis koosneb võistluse korraldaja esindajast, Eesti Triatloni Liidu esindajast ja peakohtunikust. Vahekohtu täpne koosseis teatatakse võistluspäeval.

Protest tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 minutit peale võistleja finišeerimist.

2017 a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50 eurot, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

Vahetusala
Vahetusala asub Jüri spordihoone läheduses.

Vahetusalasse pääseb ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad. NB! Oma varustuse toob ja viib startiv sportlane ise, vahetusalasse ei lubata võistlejaga kaasa mitte kedagi (ka mitte lähisugulasi). Ratas, kiiver ja muu varustus tuleb viia varakult vahetusalasse, et võistlejal oleks vajadusel aega varustus reeglitega kooskõlla viia.

Vahetusala turvalisusVahetusala on piiratud aiaga. Peale võistlust peab võistleja varustusele järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse registratuuri.

Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud.

Ajavõtt
Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (45 eurot) võistlejale. Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale vaheaegu ning lõpuaeg.

Meditsiiniline abi
Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses kogu võistluse ajal.

Kaotatud ja leitud asjad
Leitud asjad kogutakse võistluspäevadel kokku võistluse registratuuri. Pärast võistlust palun saata päringud kaotatud ja leitud asjade kohta e-mailile: info@triatlon.ee.

Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel
Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik nii parkimisel kui võistluse käigus.

Autasustamine
Esemelised auhinnad võistlusklasside kolmele paremale, diplomid (elektrooniliselt allalaaditav) kõigile lõpetanutele.

Auhinna saamiseks on kohustuslik autasustamisel osalemine. Juhul kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

Korraldajal on õigus teha juhendisse muudatusi. Kõik muudatused võistluse juhendis tehakse teatavaks veebilehel www.trismile.ee.